O udruzi

UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA
Krapina

MB : 01208101
OIB : 25081604696
Žiro račun : HR30234009-1100218115
Sjedište i adresa : Krapina, Magistratska 10
Telefon/fax  : 049/371-393
e-mail : hvidra.krapina@gmail.com

Predsjednik udruge : Gabrijel Kosalec

Udruga HVIDR-a Krapina osnovana je 21.06.1996. godine, a osnovali su je ratni vojni invalidi s područja nadležnosti Ureda za obranu Krapina.

Sukladno Zakonu o udrugama, Udruga HVIDR-a Krapina, upisana je u Registar Udruga pod registarskim brojem 02000141.