Kontakt

Opći podatci udruge :

MB : 01208101
OIB : 25081604696
Žiro račun : HR30234009-1100218115
Sjedište i adresa : Krapina, Magistratska 10
Telefon/fax  : 049/371-393
e-mail : hvidra.krapina@gmail.com
Predsjednik udruge : Gabrijel Kosalec